+36 30 2284 822

A TÁRSASÁGI ADÓBÓL ADHATÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

TAO

A Társasági Adóból befolyó pénzek elszámolása igen összetett feladat.

RENDSZERÜNK KÖVETHETŐVÉ TESZI AZ
ELSZÁMOLÁST

TAO ADMIN SYSTEM

FOLYAMATOS

LIKVID

KONTROLL

DEMO ADATBÁZIS KIPRÓBÁLÁSA

Mit látunk az adatokból?

A TAO-s bevételeket.

A keretek változását.

A pályázat elszámolásának pillanatnyi állapotát.

A bevételek, alszámla egyenlegek és keretek viszonyát.

Az alap időszak és hosszabbítása viszonyát.

A TAO elszámolás illeszkedését az általános gazdálkodáshoz.

A megoldást kínáljuk

Kontrolling rendszerünkben az adatbevitelt követően az összes információ azonnal rendelkezésre áll.

Okozott már fejtörést?

Mennyi önrész szükséges egy adott programhoz?

ÖNRÉSZ: a sportfejlesztési programban jóváhagyott feladatok finanszírozásához szükséges saját források összessége.

A TAO törvényben meghatározott támogatási intenzitásokból képzett viszonyszámokkal számított saját erő aminek kiinduló összegét a sportfejlesztési határozat tartalmazza, ami aktuális összegének minden kifizetéskor rendelkezésre kell állnia és folyamatosan nyomon követhetőnek kell lennie az egyesület, illetve gazdasági társaság általános kontrollja és pénzügyi terveinek alakulása szempontjából!

Mi ezt is megoldjuk!

Melyik szám a nyers költség, s abból hogyan lesz elszámolható költség és támogatás?

NYERS KÖLTSÉG: a részletes határozatban a bruttó ráfordítás, a számla bruttó értéke, bérösszesítő.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: a számlából elszámolni kívánt érték.

TÁMOGATÁS: a számlából elszámolni kívánt közvetlen támogatási összeg.

A nyers költség egyértelműen végszámlán szereplő bruttó végösszeg amit a sportfejlesztési programban illetve annak utolsó módosításában a tao szervezet jóváhagyott.

Az elszámolható költséget mi magunk határozzuk meg. Alap helyzetben megegyezik a nyers költséggel de vannak illetve lehetnek a számlákban el nem számolható díjak, költségek illetve keret túllépések amikkel bruttó módon csökkenteni kell a nyers költséget.

A közvetlen támogatási összeget az elszámolható költségből kell számolni a megfelelő támogatási intenzitásból képzett viszonyszám segítségével.

Programunk ezt is elvégzi Ön helyett!

Miként kell záradékolni?

ZÁRADÉK: egyértelműen szövegezett jelölés az elszámolható bizonylat eredeti példányán amiből kiderül, hogy melyik pályázat határozatához köthető az irat és mekkora az elszámolni kívánt összeg.

Célszerű bélyegzőt készíttetni ami megkönnyíti a bizonylat záradékolását és átláthatóvá illetve azonosíthatóvá teszi az iratot.

Egy bizonylat több pályázathoz illetve támogatáshoz is záradékolható.

Példa:

Az SFP-xxxxx/20xx/Mxxxx számon

jóváhagyott TAO sportfejlesztési

program terhére elszámolva

……………-………………………………………….. jogcímen

……………………………………….. forint

Miként kell bánnunk a TAO-ban el nem számolható, de kifizetett előleg, díjbekérő vagy pro forma bizonylatokkal?

DÍJBEKÉRŐ/PRO-FORMA: egy levél, e-mail vagy bármely irat aminek alapján díjat fizetünk egy termék vagy szolgáltatás jövőbeni teljesítéséért. Nem elszámolható bizonylat.

ELŐLEG SZÁMLA: egy számmal azonosítható irat ami megelőzi a végszámlát. Nem elszámolható bizonylat.

VÉGSZÁMLA: a termék illetve szolgáltatás végösszegét tartalmazó a teljesítés igazolást követő bizonylat. A tao elszámolásban csak ez szerepeltethető

A pályázati határozatban szereplő engedélyezett termékeket illetve szolgáltatásokat különböző módon fizethetjük ki.

A legegyszerűbb, ha teljesítéskor kiállított számlát készpénzzel vagy a számlán szereplő fizetési határidő szerint átutalással teljes összegben kifizetjük.

Ettől jelentősen eltér – különösen a tao elszámolása szempontjából – az előleg számla illetve díjbekérő alapján teljesített kifizetés. Számtalan sorrend lehetséges és egy tranzakcióhoz több bizonylat is tartozhat.

Például:

Díjbekérőn fizetünk egy összeget mert a szolgáltató addig nem veszi fel a megrendelésünk míg ezt nem teljesítjük.

A pénz beérkezését követően kiállít erről egy előleg számlát. Ami nem egyenlő a termék illetve szolgáltatás végösszegével.

Adott esetben – részleges teljesítés vagy megrendelt alapanyag stb – kiállít egy következő előlegszámlát de még a két előleg sem fedezi a teljes kiadást.

Megtörtént a teljesítés kiállítják a végszámlát ami tartalmazza a termék vagy szolgáltatás teljes összegét valamint a már teljesített pénzügyi befizetéseket és a végszámla kiállításakor még fennálló tartozás összegét.

Ebben az esetben kétféle problémával szembesülünk:

Amig a végszámla megérkezik – ami több hónap is lehet – addig is tudnunk kell minden nap, hogy pénzügyileg hogy állunk. Ezért a végszámla megérkezéséig az amúgy nem elszámolható összegeknek szerepelniük kell az elszámolásban.

Mivel a végszámlával csak az utolsó részlet befizetését igazoló bankszámlakivonat köthető ezért a teljes számlaforgalom bankszámlakivonatait kötnünk kell az elszámoláshoz.

Ezeket a rendszerünk automatikusan megoldja.

Mit kezdjünk a részfizetésekkel?

RÉSZFIZETÉS: egy számla vagy egyéb bizonylat több részletben történő kifizetése.

Ez nem azonos az előlegek elszámolásával bár hasonló. A részfizetés jellemzően likviditási problémákból adódó több részletben történő kifizetés. A mellékletekben jelezni kell. Rendszerünkben a felvezetett bizonylatok teljesítésekor csak a maradványértéket jelenítjük meg az elszámolás segítésére. A mellékletek automatikusan jelzik a részfizetés tényét.

Hogyan és mikor készítsük a mellékleteket?

A mellékleteknek két típusa van:

1 sz melléklet: Összesített elszámolási táblázat

2 sz melléklet: Könyvvizsgálói összesített adatlap

A mellékletek azok a bizonylatok ahol jogcímenként és aljogcímenként csoportosítva és sorba rendezve jelenítjük meg az elszámolásban szereplő összes alapbizonylatot és a hozzájuk tartozó kifizetési adatokat valamint az összefüggéseket előlegek és számlák vagy részfizetések között..

Két hasznos felhasználása van. Egyrészről amig az EKR-ben technikailag nem vihetők föl a tételek addig is szükségünk van naprakész információra és a rendszer adatai mindig megelőzik időben az EKR-be rögzítetteket, másrészről mindig van egy ellenőrzési lehetőség az adatok helyességének vizsgálatához.

A mellékletek a rendszerben azonnal láthatók vagy nyomtathatók és mindig az éppen aktuális állapotot mutatják.

Mit kezdjünk az EKR elszámolásával?

Az EKR a szakszövetségek által üzemeltetett elektronikus kérelmi rendszer. Mindenki számára ismert mert évek óta a pályázatok és iratok és támogatási igazolások forgalmazása ezen a felületen történik.

2019-től már minden szakszövetség bevezette az EKR felületén az elszámolás lehetőséget és a végső iratleadásnak már itt kell történnie.

Azonban ez a lehetőség több kötöttséget tartalmaz míg a mi rendszerünk szabadon használható.

Az ellenőrzés funkció is akkor teljes, ha a szervezet TAO-s vezetője irányítja az elszámolást és élet szerűen valaki más végzi a bizonylatok felvezetését az EKR-be.

A mi rendszerünk akkor is használható, ha nem teljes a feltöltés.

Mennyi TAO támogatást vehetünk át a főszámlánkra az alszámlákról, és azt hogyan dokumentáljuk?

FŐSZÁMLA: a szervezet azon bankszámlája amin a pénzforgalmat rendszeres bonyolítja és amelyhez kapcsolódnak az alszámlák.

ALSZÁMLA: a főszámlát alábontó jogcímekhez közvetlenül kötött bankszámlák. Alap helyzetben SZEMÉLYI, TÁRGYI ESZKÖZ és UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS alszámlák használata kötelező.

TAO ÁTVÉTEL: támogatási összeg átvezetése a megfelelő alszámláról a főszámlára.

TAO VISSZAVÉTEL: támogatási összeg visszavezetése a főszámláról a megfelelő alszámlára.

PÉNZÁRAMLÁS: a tao átvétel és a tao visszavétel rendszere

Tekintsük a rendszert utófinanszírozónak! Fizessük ki a számlákat, egyéb bizonylatokat munkabéreket az egyesület illetve társaság főszámlájáról és amikor végleg eldőlt a tétel elszámolhatósága mert minden alátámasztó irat elkészült illetve a rendelkezésünkre áll akkor vezessük át az elszámolható összeg támogatás részét a megfelelő alszámláról a főszámlára. Rendszerünk minden elszámolható tétel rögzítésekor azonnal kiszámítja és megjeleníti a törvényesen elszámolható támogatás mértékét.

A TAO-ADMINISZTRÁTOR felületen rendelkezésre áll egy tao átvétel dokumentáló és monitoring felület ahol csomag illetve egyedi tételek módszerével végezhetjük a pánzáramlás nyomonkövetését.

MAIL

ÍRJON, HA KÉRDÉSE VAN

KAPCSOLAT